fbpx

SIP, EPS & Miljö

EPS Cellplast & Miljö

Vår grund, väg & tak konstruktion tillverkas med sandwichpaneler (SIP) som är uppbyggda med EPS skivor.

SIP = Strukturella Isolerande Paneler

EPS = Expanderad PolyStyren

EPS skivor tillverkas genom att små plastpärlor av polystyren värms upp till cirka 115 °C med hjälp av vattenånga. I de små pärlorna finns en gas som heter pentan, den får pärlorna att expandera upp till 40 gånger sin ursprungliga storlek (Se Länk nedan). Denna process innebär att EPS skivan består av så mycket som 98 % luft och bara 2 % polystyren. I stort sätt består våra vägg, tak och golvkonstruktion av 98 % luft i inkapslad form. Detta innebär att man får ett otroligt bra isolering / U-Värde (0,11).

Produktionen av EPS är skonsam för miljön, då endast den mängd energi som maskinerna behöver för skumning och gjutning används. Överskottsvärmen från produktionen återvinns i tillverkningsprocessen såväl som för uppvärmning av fabriks byggnaderna. Enbart ca 2% av det totala husskalet (väga, tak & golv) består av polystyren i ett Plusenergihus vilket innebär en mycket lite miljöpåverkan vid konstruktions tillverkningen av husets sandwichpaneler. Note: I sandwichelementen utöver EPS tillkommer 0,6 mm plåtar som binder ihop konstruktionen samt utvändig fasadlaminat skiva, falsad takplåt mm.

Länk 1:
Här kan man se EPS-pärlor / kulor expandera med hjälp av vattenånga.

Länk 2:
Här visas hur man tillverkar ett EPS block från EPS-pärlor / kulor.

Cellplastisolering bidrar till minskat energibehov

EPS-cellplast utvinns ur olja som inte är en förnyelsebar naturresurs. Eftersom cellplasten till mer än 90% består av luft innebär tillverkningen att det åtgår 0,06% av den totala oljeförbrukningen vid tillverkning av EPS-cellplast. Den totala produktionen av alla plaster i Europa står för ca 4% av all oljeförbrukning. 35% åtgår för uppvärmning.

Samtidigt måste man ha i minnet att den färdiga isoleringen bidrar till en minskat energibehov för uppvärmning. Varje kg olja som förädlas till EPS-cellplast innebär en besparing på i genomsnitt 200 kg i minskat bränslebehov under isolerskivans livslängd.

Pentan

Vid tillverkning av EPS-cellplast används pentan som jäsmedel. Pentan är något lättflyktig vätska som kontinuerligt bildas genom naturliga processer, t.ex i djurens matsmältningssystem och genom anaerob nedbrytning av växtdelar med hjälp av mikroorganismer. Pentan tillhör samma familj av kemikalier som metan, etan, propan och butan. På grund av låg stabilitet omvandlas det pentan som frigörs under tillverkning av EPS-cellplast snabbt i atmosfären genom en fotokemisk reaktion till koldioxid och vatten. Pentan påverkar inte ozonskiktet. Även om pentan som frigörs vid tillverkning och bearbetning av EPS, bidrar till utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar (Volatile Organic Compound – VDC) ligger värdena endast omkring 0,2%. Som jämförelse kan sägas att mycket större mängder metan frigörs vid nedbrytning av hushållsavfall. Mängden CO2 som genereras av pentanet som används vid tillverkning av EPS – cellplast är obetydlig i jämförelse med de utsläpp som undviks. Den koldioxid som bildas sparas in genom mindre energiåtgång vid uppvärmning av de installerade skivorna på mindre än en vecka! Pentan betraktas inte av Europas lagstiftande organ som en hälsorisk.

Styren

Styren som tillverkar EPS av har framställts i industriell skala i mer än 70 år och använd vid tillverkning av en mängd olika plast och gummiprodukter. Styren uppträder även i naturlig form och finns i många födoämnen som t.ex jordgubbar, bönor, nötter, öl, vin, kaffe och kanel. Styrens inverka på hälsan har ingående studerats. Myndigheter i både USA och Europa har fastlagt att styren inte är cancerframkallande och det klassas inte heller som cancerogent enligt EU:s direktiv. Styren kan liksom alla andra kemikalier vara ohälsosamma vid höga intag. Därför finns angivna gränsvärden.

Historik

Vi har väl alla hört att många fantastiska uppfinningar kommer till av en slump? Och så är det även för materialet EPS. Här kan du läsa vår historia från ett misslyckat experiment till att EPS upptäcks för sina fantastiska egenskaper i många olika sammanhang.

1949 – EPS blir till av en slump

EPS skapades 1949 och som så mycket annat av gjordes det av en slump. I ett försök att skapa ett isoleringsmaterial för elektriska kablar blandade den tyske kemisten Fritz Stastny polystyren och petroleumeter i en skokrämsburk. När han sedan glömde bort den över helgen i ett torkskåp möttes han nästa vecka av en burk full av vit expandera polystyren.

Men det var inte förrän 1952 på en mässa i Düsseldorf som EPS fick sitt genombrott som material. På mässan visade BASF, med stor framgång, ”världens lättaste fartyg” – en 15 cm lång fartygsmodell av EPS som bara vägde fem gram. De små fartygsmodellerna gavs bort i stort antal på mässan och hjälpte till att åskådliggöra en lättvikt utöver det vanliga. Detta öppnade ögonen för nya applikationer och gav inspiration till utvecklingen av nya produkter.

1950-talet EPS tillverkningen tar fart

I Sverige började man tillverka livbojar av EPS på 1950-talet och efter det följde surfbrädor, simbrädor, flytvästar, båtbryggor och bojar. Med låg vikt, låg absorptionsförmåga och stor hållbarhet i alla slags väder, hjälper EPS till att göra havet till en säkrare och roligare plats.

1960-talet konsumtionen ökar liksom krav på förpackningarna

1964 lyckades en dansk uppfinnare vid namn Karl Krøye med bedriften att bärga ett förlist fartyg i Kuwait genom att pumpa ner 2500 m³ EPS-kulor i fartygets skrov. Det tog närmare sex veckor att få ner alla kulorna, men till slut lyfte fartyget från botten. I dag används inte metoden i någon större utsträckning, men ordet Krøyerkulor används ibland fortfarande för de EPS-kulor som används i Saccosäckar.

Under 1960-talet, i takt med att välståndet ökade allt mer och konsumtionen av dyra och ömtåliga varor ökade krävdes också bättre förpackningar. En förpackning i EPS skyddar mot slag och stötar och blev därför ett självklart val. För livsmedel som grönsaker, fisk och kött som behöver kunna hållas vid låga temperaturer för att säkerställa kvalitén kom också EPS-förpackningar till sin fulla rätt.

1970-talet byggbranschens nya isolermaterial – EPS

EPS användes även tidigt för att isolera våra hem, men i samband med oljekrisen 1973 ökade efterfrågan kraftigt på detta effektiva isolermaterial. Sedan dessa har byggbranschen varit en stor användare av EPS.

Sandwichpaneler med isolermaterialet – EPS

I dagsläget är det ca 14% av uppförda Villor i USA byggda i sandwichpaneler som i regel innehåller EPS som isoleringsmaterial. Sandwichpaneler som byggelement har visat sig att vara mycket effektivt mot oväder såsom orkaner. När det stora ovädret Katrina drog in över USA totalförstördes det en otrolig mängd med hus. Många av husen som faktiskt stod emot orkanen var byggda med sandwichpaneler. Detta visar vilken otroligt bra strukturell konstruktion sandwichpaneler / element är inom byggnation av bostäder.