fbpx

DRIFTKOSTNADSBESPARING

Vi har kommit till den tidpunkten då vi måste börja tänka på hur vi behandlar våran planet. Det handlar inte enbart om hur vi lever i dagsläget, utan även om hur vi vill att världen skall se ut för kommande generationer. Därför är det mycket viktigt att utnyttja de miljövänliga produkter och resurser som faktiskt existerar inom byggtekniken idag.
Vi ser miljötänkande inom nybyggnation av hus inte enbart som ett mål för framtiden. Med våra plusenergihus ser vi att det är möjligt att uppföra miljövänliga och ekonomiskt hållbara hus med de produkter och teknik som faktiskt redan idag finns tillgängliga. En central fråga är alltid prisbilden när det kommer till miljövänligt byggande, oftast tror man att det medför högre kostnader att bygga miljövänligt och underhållsfritt. Men vi kan bevisa motsatsen.
Vi presenterar en helt ny era inom hustillverkning och byggnation av miljöanpassade hus. Våra plusenergihus producerar mer energi / el än vad som förbrukas till hushållet. Vi erbjuder nu plusenergihus till ett betydligt lägre pris än vad den övriga marknaden kan erbjuda. Utöver det förmånliga huspriset får våra kunder även monterade solpaneler med en kapacitet på ca 12,000-15,000 kWh beroende på husstorlek. Ett Plusenergihus förbrukar ca 6,000-7,000 kWh.
Vi skapar boende som inte bara är självförsörjande med energi / el utan också kan begränsa förbrukningen av fossila bränslen. Elöverskottet på ca 6,000-8,000 kWh som solpanelerna tillverkar räcker ledigt att ladda/driva din elbil ca 3,000-4,000 mil för transport av dig och din familj till jobb och skola mm.

Här visar vi en kalkyl med en beräknad driftkostnadsbesparing ni kan göra med ett Plusenergihus jämfört med ett traditionellt trähus.

En traditionell villa i Träkonstruktion på 160-180 kvm, har normalt en årsförbrukning av el på ca 22,000 kWh per år, inklusive uppvärmning och tappvarmvatten, enligt statistiska centralbyrån.
Bilkostnader med en fossil bränsledriven bil. Med en årlig körsträcka på 3,000 mil: Bilskatt ca 5,000:-, Service ca 8,000:-, Drivmedel ca 40,000:- (0,8 liter per mil / 17:- litern).
Driftkostnader för Hus & Bil: Hus 22,000 KWh = ca 44,000:- plus Bilkostnader ca 53,000:-

TOTALT: ca 107,000kr/år.

Ett Plusenergihus på 160-180 kvm, med 80 kvm solpaneler producerar el på ca 15,000 kWh per år. Årsförbrukningen är totalt ca 7,000 kWh inklusive uppvärmning & tappvarmvatten.
Bilkostnader för en elbil som laddas med husets elöverskott. Med en årlig körsträcka på 3,000 mil: Bilskatt ca 365:-, Service ca 2,000:-, Elförbruknig ca 6,000 kWh 0:- (ca 2 kWh per mil).
Driftkostnader för Hus & Bil: Hus 7,000 kWh = 0:- plus Bilkostnader ca 2,365:-

TOTALT: ca 2,365kr/år.

ETT PLUSENERGIHUS MED ELBIL KAN GE EN DRIFTKOSTNADSBESPARING FÖR HUSHÅLLET PÅ CA: 104,000kr/år