fbpx

Cementfri Husgrund

Några av de fördelar man får med Passivhus cementfria husgrunder

 • Passivhus husgrunder monteras på några få timmar
 • Väderförhållanden har mycket liten påverkan vid montage
 • Barriärskydd mot radon
 • Passivhus husgrund kräver ingen torktid
 • Mycket liten miljöpåverkan vid tillverkning, transport & montering
 • Kostnaden för Passivhus husgrund är lägre än en traditionell cementgrund
 • Mycket låg vikt = Lägre miljöpåverkan vid transport
 • Ett otroligt bra isolerings- U-värde på 0.11
 • Passivhus FBS grundbalksystem = mindre mängd schaktmassor som måste forslas bort & mindre fyllmassor som måste tillföras
 • Ersätter cementgrunder, viktig aspekt när cement/kalk håller på att bli en bristvara i Sverige

Kostnaden för våra cemetfria husgrunder blir lägre i byggprocessen än en traditionell cementgrund.

Helhetskostnaden i byggprocessen blir lägre med en husgrund från oss på grund av faktorer som byggtid, väderförhållanden och torktider. 
En grund från oss monteras på enbart några få timmar, vilket betyder att man kan börja bygga hus direkt på den cementfria husgrunden. 

Problematiken man slipper med våra husgrunder:

 • När man gjutit en traditionell cementgrund måste under vissa varma väderförhållanden ”vattna” cementen de första dygnen för att eliminera sprickor, vilken kan medföra problematik när det är vattningsförbud. 
 • Torktider på en traditionell cementgrund kan uppgå till ca 2-3 månader för att uppnå rätt fuktighet i grunden vilket är viktigt för montage av golv samt tätskikt för bad/våtrum. Om en betongplatta är för fuktig kan det orsaka fuktskador i material som ansluter till betongen, till exempel i golvmaterial. Det kan i sin tur leda till mikrobiologiska eller kemiska skador som kan påverka inomhusmiljön negativt.
 • Montering av en cementgrund tar ca 1 vecka och man bör vänta ca 2-3 veckor (torktid) innan man kan börja bygga på en traditionell cementgrund vilket medför kostnader såsom arbetstimmar, manskapsbodar, räntekostnader på byggkreditiv mm.